WMO Platform

WMO-platform Noordenveld

 

In de invoeringsstrategie van de gemeente Noordenveld is opgenomen dat de georganiseerde bevolkingsgroepen die te maken krijgen met de Wmo in een vroeg stadium zullen worden betrokken. Enerzijds om een zo’n breed mogelijk draagvlak te creëren en anderzijds om te laten zien dat ook bij de gemeente de wil bestaat dat alle betrokkenen echt meedoen.

 

Hierbij komt tot uitdrukking dat samen sterk niet tegen de gemeente is gericht maar samen met de gemeente gericht is op het belang van alle burgers. Hiervoor is het Wmo-platform Noordenveld opgericht. Dit platform is een stichting, die als gesprekspartner dient  voor de implementatie en uitvoering van de Wmo door de gemeente.

Anders gezegd: het platform is het overlegorgaan in het kader van de cliëntenparticipatie voor het college, adviseert gevraagd en ongevraagd het college en adviseert omtrent alle beleid omtrent de Wmo en uitvoering, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan.

Tot nu toe hebben de volgende partijen zich verenigd in het Wmo-platform Noordenveld:

01. SGPN (Gehandicaptenplatform Noordenveld)
02. SWON (samenwerkende ouderenbonden Noordenveld)
03. Platform Sociaal Minima / Minima platform Noordenveld
04. Steunpunt Vrijwilligers
05. CNV (Christelijke nationale vakbond)
06. Contactpunt Mantelzorg Noordenveld
07. PKN Roden/Roderwolde (protesrantse kerk in Nederland)
08. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
09. Kans Plus (belangenetwerk verstandelijk gehandicapten)
10. Cliëntenraad De Leite (instelling voor mensen met een verstandelijk handicap)
11. WAG (Woon advies groep)

Wij zijn er van overtuigd dat er in Noordenveld zeker nog een aantal partijen zijn die frequent met de Wmo te maken krijgen. Uiteraard zijn zij van harte welkom in het Wmo - platform.