Hoe werken wij ...

Wij brengen gevraagd en ongevraagd adviezen uit over ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein aan de Gemeente Noordenveld. 

De adviezen worden opgesteld door de leden van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld (SMA Noordenveld). Vanuit hun kennis en ervaring komen zij tot een advies aan de gemeente. Dat kan niet zonder de doelgroepen die heel direct met het advies te maken krijgen er zo goed mogelijk bij te betrekken. Uiteindelijk zal hun stem in het advies moeten doorklinken. Om dat te kunnen waarmaken kent de SMA contactpersonen. Dat zijn vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit het veld die, zodra er een advies voor hun doelgroep ter sprake komt, gevraagd worden mee te denken.

Daarnaast wordt iedere adviesaanvraag door de gemeente gepubliceerd op de gemeentepagina's van de plaatselijke weekbladen en op de website van zowel de gemeente als de SMA. Ieder die betrokken wil worden bij het opstellen van het advies kan zich melden en meedoen. We moeten het immers samen doen !!

Uitgebrachte adviezen worden gepubliceerd op de website van de SMA.

Door de overdracht van taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeenten zijn er veel doelgroepen in het sociale veld waar de gemeente verantwoordelijk voor is en waar beleid voor ontwikkeld moet worden.

De leden van de SMA hebben dan ook allemaal één of meerdere aandachtsvelden in hun portefeuille zoals:

* Jeugd

* Ouderen

* Sociaal zwakkeren

* Verstandelijk beperkten

* Mensen met psychosociale problemen

* Lichamelijk gehandicapten

* Vrijwilligers/mantelzorgers

Ieder lid van de SMA is verantwoordelijk voor een aandachtsveld en onderhoudt als eerste de contacten met de contactpersoon passend bij dat aandachtsveld.

Hieronder vindt u de namen met emailadressen van onze leden, met hun specifieke aandachtsveld.

portefeuilleverdeling leden SMA

Om zaken goed op elkaar af te stemmen organiseert de SMA enkele keren per jaar een themabijeenkomst voor alle contactpersonen. De SMA wil een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin we allemaal samen optrekken. Een maatschappij waarin iedereen kan meedoen en zelf verantwoordelijkheid neemt en krijgt.

De SMA heeft voor 2016 een werkplan opgesteld.

klik hier voor het volledige jaarwerkplan 2016 van de SMA

Werkwijze van de SMA

klik hier voor de werkwijze SMA