Doelstellingen ...

Doelstellingen platform 2016

- Vervoer

- Bereikbaarheid

- Toegankelijkheid

- Bruikbaarheid

- Huisvesting

- Arbeid

* Contactpersonen WMO :

Jan Harke Venema    Tel. 050-5073173

 

Wij willen graag uw mening horen over allerlei zaken welke betrekking hebben op verbetering van materiele zaken voor mensen met een beperking, dus

bel, mail of schrijf ons . . .